Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// DE  NULMETING

Volledig over van papier naar digitaal begint bij een "Nulmeting"

Eerst een nulmeting, van daar uit opstarten

Aangezien elke organisatie zich op een ander niveau van digitalisering bevindt en ook haar eigen ambities heeft, is het van belang goed in kaart te brengen welke aspecten inmiddels goed zijn ingeregeld en welke ontwikkelingen nog zullen moeten plaats vinden.

Vanuit de eSpecialisten brengen wij aan de hand van korte interventies efficiënt in kaart welke elementen in het kader van vervanging aandacht behoeven en welke inspanning dat met zich mee brengt.

Zo krijgt u een concreet en op maat gesneden plan van aanpak waarin uitgewerkt staat welke activiteiten zullen moeten worden uitgevoerd om uw organisatie substitutie-waardig te krijgen. Zo voldoet u uiteindelijk niet alleen aan de Archiefwet, maar bent u tevens geëquipeerd om uw burgers en bedrijven digitaal te kunnen ondersteunen.  

Stappenplan invoering 'Vervanging'

De eerste stap die we samen met u nemen is zoals vermeld het uitvoeren van een nulmeting. De nulmeting wordt langs de volgende dimensies opgezet.

Bij de start van de nulmeting wordt de “scope” bepaald: over welke te vervangen archief-bescheiden hebben we het in het project vervanging? De nulmeting levert een rapport op waarin we de huidige situatie beschrijven ten aanzien van vevanging om vervolgens de stappen te beschrijven om de hiaten weg te nemen en te komen tot de gewenste situatie. Na de nulmeting vinden de volgende faseringen plaats om te komen tot een handboek vervanging en de implementatie van de maatregelen, langs dezelfde dimensies die ook in de nulmeting zijn gehanteerd.