Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Waarom deze podcasts?

Er is veel behoefte aan informatie over de reikwijdte en de aanpak van Digitale Duurzaamheid. Om die reden hebben Sylvia Bakker (Archivaris van de VVD voor de 2e kamer) en Kees Groeneveld, (consultant en directeur van eSpecialisten en eData) de hoofden bij elkaar gestoken om het onderwerp bespreekbaar te maken en uit te diepen. De podcasts zijn bedoeld voor een breed publiek dat geïnteresseerd is in het onderwerp.

Podcasts

Voor de eerste twee kwartalen hebben we de volgende podcasts gepland. Er zit een logische opbouw in de podcasts en de onderwerpen die we behandelen. Mocht u onderwerpen willen aandragen of zelf eens meedoen als expert met een podcast, neem gerust contact op.

01

Podcast 1

01

Huidige vraagstukken rondom digitale duurzaamheid

Huidige vraagstukken rondom digitale duurzaamheid

De eerste podcast:
‘Het belang van digitale duurzaamheid’

Podcast

In deze eerste podcast gaan Sylvia en Kees met elkaar in gesprek over het belang van digitale duurzaamheid. Er wordt al meer dan dertig jaar gedigitaliseerd, maar recentelijk is het onderwerp digitale duurzaamheid pas echt in de belangstelling komen te staan omdat bleek dat veel oude digitale informatie niet of moeizaam te ontsluiten is. Ook zien we een toenemende vraag om oude papieren archieven digitaal te ontsluiten. Sylvia heeft vanuit haar werkveld veel te maken met WOB-verzoeken en dan ziet ze hoe belangrijk het is dat informatie toegankelijk is.

Maar wat heeft het bureau van Pieter Philip van Bosse, minister in de kabinetten van Thorbecke met digitale duurzaamheid van doen? Luister maar eens ………

01

Podcast 1

01

De tweede podcast:
Waar staan we nu?
Trends en ontwikkelingen.

Podcast

In deze podcast gaan we in op het belang van toegankelijke informatie. Daarnaast kijken we hoe in de praktijk digitale informatie wordt opgeslagen en of de opdeling van documentmanagementsysteem, recordsmanagementsysteem en eDepot wel de meest logische is.  We gaan in op trends en ontwikkelingen op informatiekundig vlak en op technisch vlak.

 

Als gast hebben we in deze podcast Yvonne Welings, archivaris bij de gemeente Tilburg en lid van de archiefcommissie van de VNG.

01

Podcast 1

01

Gevolgen van de Trends en ontwikkelingen voor de maatschappij

Gevolgen van de Trends en ontwikkelingen voor de maatschappij

De derdede podcast:
Gevolgen van de Trends en ontwikkelingen voor de maatschappij

Podcast

(Gepland in Juli 2022)

De gevolgen van digitalisering en de mogelijkheden van social media zijn groot: Er is sprake van een informatie overload, desinformatie, problemen met zoeken en vinden van informatie, het gebruik van algoritmes die een enorme impact kunnen hebben in datgene wat een gebruiker wil zoeken

We gaan in op het toegankelijk maken van informatie, het verschijnsel archiving by design, het kunnen tijdreizen in informatie en de eerste aanpak om een analyse te maken over de informatiehuishouding in je eigen organisatie.