Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

De initiatiefnemers van deze podcasts

Digitale duurzaamheid gaat niet alleen over opslag en beheer, maar juist ook over het permanent blijvend ontsluiten, waarbij vorm, inhoud, structuur, samenhang en gedrag geborgd zijn.

// even voorstellen

Wie zijn Kees en Sylvia

Kees Groeneveld

Kees Groeneveld werkt al zo’n 30 jaar op het snijvlak van ICT, Overheid en organisatie-ontwikkeling. Kees adviseert en begeleid, samen met zijn teams vanuit eSpecialisten en eData, overheden bij marktverkenningen, aanbestedingen en vraagstukken op het gebied van digitaal duurzaam werken. Oa voert hij nulmetingen uit, zet beleidsplannen en preservatieplannen op, zet governance-structuren op, voert projecten uit over elektronische handtekeningen, waarmerken en het anonimiseren van gegevens en het ontsluiten en het blijvend doorzoekbaar maken informatie. Dit doet hij zowel voor individuele organisaties als in ketenverband.

Kees heeft als projectleider bij de VNG de handreiking ‘Electronische handtekening en Waarmerken’  en de marktverkenning eDepots  vormgegeven.

Samen met Herman Timmermans heeft hij een boek gescheven ‘Reset de Gemeentelijke ICT’,  dat in december 2021 uikwam en waarvan het eerste exemplaar overhandigd is aan de Tweende kamer Cie Digitale Zaken.

Kees studeerde aan de lerarenopleiding economische wetenschappen en recht en volgde de post-hbo controlleropleiding HOFAM. Daarna volgde hij de executive MBA van Business School Nederland en heeft de postdoctorale opleiding eGovernment gevolgd aan de Erasmus Universiteit.

Sylvia Bakker-Kempen

Sylvia Bakker-Kempen werkte in het begin van haar loopbaan vanaf 1991 bij Microsoft B.V. en heeft de overgang naar digitaal werken bewust meegemaakt. Bij een kleine gemeente was ze bestuurs-ondersteuner voor de burgemeester, de wethouders, het managementteam en de gemeenteraad.

Ze raakte gefascineerd door de mogelijkheden met data toen ze ging werken op een afdeling documentatievoorzieningen en daar ook het archiefvak ontdekte.

Het werken met archieven heeft mij geleerd dat door het op orde hebben van een goede administratieve organisatie en informatiehuishouding, organisaties efficiënter en effectiever kunnen werken waardoor er ook betere besluiten kunnen worden genomen.

 

Archivarissen zijn de nieuwe data analysten.