Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Technology

Elektronische handtekening

Kees heeft als projectleider voor de VNG een rapport geschreven over de elektronische handtekening en het waarmerken van digitale informatie. Het proces van digitalisering waarbinnen de overheid steeds meer gegevens digitaal verwerkt, is al jaren aan de gang. Ook in de communicatie met burgers en bedrijven wordt de digitale weg steeds vaker gebruikt. Dit digitale […]