Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Technology

Elektronische handtekening

Kees heeft als projectleider voor de VNG een rapport geschreven over de elektronische handtekening en het waarmerken van digitale informatie.

Het proces van digitalisering waarbinnen de overheid steeds meer gegevens digitaal verwerkt, is al jaren aan de gang. Ook in de communicatie met burgers en bedrijven wordt de digitale weg steeds vaker gebruikt. Dit digitale verkeer zal na de invoering van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, waarin de burger het recht op digitaal zaken doen met de overheid krijgt, verder toenemen. Daarbij past ook het elektronisch ondertekenen van documenten. Ondanks dat de wet daarin al geruime tijd voorziet, heeft de elektronische handtekening bij de overheid nog geen hoge vlucht genomen. Dat geldt ook voor gemeenten.

Lees meer…

Ook is de volledige publicatie hier te lezen.